Tom container

Tomtransporterna i Sverige minskar

Under år 2013 minskade antalet tomtransporter i Sverige, det vill säga transporter av lastbilar utan last. Detta rapporterade myndigheten Trafikanalys i sin rapport av lastbilstrafiken i Sverige för 2013. Den svenska lastbilsbranschen har blivit mer effektiv och står för en positiv utveckling. Att tomtransporterna minskar är dels bra rent ekonomiskt för åkerierna, men också ur en miljömässig synvinkel.

Tomtransporter sker främst i samband med att vissa varor körs som kräver särskild lastningsförutsättning eller att transport sker till platser därifrån det är svårt att undvika tomtransporter.

Under 2013 kördes cirka 16 procent av de svenska lastbilstransporterna med tom last, det vill säga 347 miljoner kilometer av de drygt 2,2 miljarder kilometer som totalt kördes i Sverige under 2013. Det innebär en minskning med hela 9 procent från 2012 till 2013.

Transportföretag som tar ansvar

Ett transportföretag som tar hänsyn till miljön är AR Forwarding, som genom sitt omfattande nätverk i Europa kan erbjuda en lång rad av tjänster för landtransporter med lastbil. AR Forwarding hanterar alla former av gods, från ömtåligt till farligt gods eller överdimensionerade maskiner.

Läs gärna mer om AR Forwarding, som har sin bas i Sverige i Norsborg utanför Stockholm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *