Nollvision för arbetsplatsolyckor i entreprenadbranschen

En vision som de flesta företag i entreprenadbranschen jobbar mot är en nollvision för arbetsplatsolyckor. Det innebär att varje olycka är en för mycket, och att man kontinuerligt jobbar mot att komma ner i noll antal olyckor.

För att kunna åstadkomma detta så krävs det att man har en nolltolerans mot att inte följa säkerhetsregler. De anställda måste vara fullt förstådda på detta och dessutom genomgå utbildningar kontinuerligt. Om de anställda är med på noterna och håller ordning och reda på arbetsplatsen så minskar risken för olyckor.

Genom att kontinuerligt diskutera säkerheten på arbetsplatserna så fångar man upp mycket möjligheter till förbättring i både attityder och beteenden bland de anställda.

Vill du lära dig mer om säkerhet vid entreprenader och markarbeten i Stockholm så kan du besöka abtbolagen.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *