Nollvision för arbetsplatsolyckor i entreprenadbranschen

En vision som de flesta företag i entreprenadbranschen jobbar mot är en nollvision för arbetsplatsolyckor. Det innebär att varje olycka är en för mycket, och att man kontinuerligt jobbar mot att komma ner i noll antal olyckor.

För att kunna åstadkomma detta så krävs det att man har en nolltolerans mot att inte följa säkerhetsregler. De anställda måste vara fullt förstådda på detta och dessutom genomgå utbildningar kontinuerligt. Om de anställda är med på noterna och håller ordning och reda på arbetsplatsen så minskar risken för olyckor.

Genom att kontinuerligt diskutera säkerheten på arbetsplatserna så fångar man upp mycket möjligheter till förbättring i både attityder och beteenden bland de anställda.

Vill du lära dig mer om säkerhet vid entreprenader och markarbeten i Stockholm så kan du besöka abtbolagen.se

Tom container

Tomtransporterna i Sverige minskar

Under år 2013 minskade antalet tomtransporter i Sverige, det vill säga transporter av lastbilar utan last. Detta rapporterade myndigheten Trafikanalys i sin rapport av lastbilstrafiken i Sverige för 2013. Den svenska lastbilsbranschen har blivit mer effektiv och står för en positiv utveckling. Att tomtransporterna minskar är dels bra rent ekonomiskt för åkerierna, men också ur en miljömässig synvinkel.

Tomtransporter sker främst i samband med att vissa varor körs som kräver särskild lastningsförutsättning eller att transport sker till platser därifrån det är svårt att undvika tomtransporter.

Under 2013 kördes cirka 16 procent av de svenska lastbilstransporterna med tom last, det vill säga 347 miljoner kilometer av de drygt 2,2 miljarder kilometer som totalt kördes i Sverige under 2013. Det innebär en minskning med hela 9 procent från 2012 till 2013.

Transportföretag som tar ansvar

Ett transportföretag som tar hänsyn till miljön är AR Forwarding, som genom sitt omfattande nätverk i Europa kan erbjuda en lång rad av tjänster för landtransporter med lastbil. AR Forwarding hanterar alla former av gods, från ömtåligt till farligt gods eller överdimensionerade maskiner.

Läs gärna mer om AR Forwarding, som har sin bas i Sverige i Norsborg utanför Stockholm.

Världens mest kraftfulla motor

Har du hört talas om världen största motor? Kan du gissa på hur stor den är? När jag tänkte mig världens största motor så tänkte jag mig den betydligt mindre än den visade sig vara. I verkligheten är den fullkomligt ENORM.

Det är en av de största lastfartygen i världen, Emma Maersk, som använder sig av detta monster för att ta sig fram över vattnet. Och det är inte konstigt att just detta fartyg behöver en stor motor. Dess egna storlek är mer än dubbelt så stor som Titanic en gång var. Snacka om jätte.

Det är finländare som byggt denna världens största och kraftigaste motor. Den är i samma storlek som ett fyravåningshus vilket säger en hel del. Att den har 109 000 hästkrafter och ett vrid på helt otroliga 7 600 000 Nm är nästan oförståeligt. Den är en common-rail-diesel och drar extremt mycket bränsle. 271,32 liter per minut tuggar den i sig, vilket är enormt mycket. Tanken är rätt stor vill säga.

Ett vanligt, klassiskt fraktfartyg kommer upp i hastigheter på 18-20 knop vilket är helt okej. Men Emma Maersk tar sig fram i hela 31 knop vilket är mycket snabbt! Speciellt med tanke på att fartyget väger 170 000 ton.

Världens mest kraftfulla motor

Filmen Att Leva med Folkrace

Bilsporten folkrace kom till Sverige i början av 1980-talet. Med ca 130 banor runt om i landet och över 400 tävlingar årligen har folkrace blivit en fritidssysselsättning för många och en sport som engagerar både kvinnor och män, gamla och unga.

Folkraceföraren Camilla Wernersson ger oss en inblick i den svenska folkracerörelsen. Övriga medverkande: Weine Holmberg, Beatrice Ågren, Mauno Näätänen m.fl.

Filmen sändes på SVT i augusti 2013 och finns dessvärre inte längre på SVT Play. Den går dock att hyra på Viaplay (skaffa antingen ett konto för 79 kr/månaden eller hyr filmen för 29 kr) eller så kan du köpa den på DVD i samband med olika folkrace-tävlingar.

Här bjuder vi på en härlig trailer för filmen!